{0} reviews | Schrijf review

Heilige Familie
Deerlijk - Seniorenzorg Heilige Familie

René De Clercqstraat 9
8540 Deerlijk

056 71 10 13
056 72 78 96
     

De Seniorenzorg Heilige Familie is een vereniging zonder winstoogmerk met zetel in de René De Clercqstraat 9 te Deerlijk in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

De vereniging heeft tot doel het uitvoeren en het bevorderen van alle vormen van zieken- en seniorenzorg en van alle vormen van begeleiding van senioren in de meest ruime zin, vanuit een christelijke inspiratie en met uitsluiting van alle winstoogmerk. Dit impliceert dat de vereniging ook alle initiatieven kan nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot het bereiken van dit doel.

           

Een stukje geschiedenis


In 1905 kregen de Zusters van de Heilige Sint – Vincentius à Paulo uit Lendelede de opdracht om in Deerlijk een tehuis voor bejaarden op te richten. Onder de Rusthuis Heilige Familie startten de zusters met de zorg voor de bejaarden. Ook na het weggaan van de laatste zusters uit de voorziening wordt deze Christelijke geïnspireerde traditie verder gezet met respect voor elke morele of filosofische overtuiging.

Het huidige rust- en verzorgingstehuis werd gerealiseerd in verschillende fasen: halfweg de jaren 60 de A-afdeling, begin van de jaren 70 de B-afdeling en in 1982 de C-afdeling.

In 1993 werden de eerste serviceflat-bewoners verwelkomd in het serviceflatgebouw. De jongste realisatie (2001) is een uitbereiding van het bestaande serviceflatgebouw met 12 nieuwe flats.

De v.z.w. Seniorenzorg nam enkele jaren geleden de verantwoordelijkheid voor het rusthuis over van de zusters Heilige Vincentius à Paulo en beheert nu het rust- en verzorgingstehuis “ Heilige Familie” en het serviceflatgebouw “In 't Dammeke”.

     

Dienstenaanbod

Het rust- en verzorgingstehuis H. Familie (ROB PE 818 / RVT VZB082)

Het rusthuis Heilige Familie is een erkend rust- en verzorgingstehuis dat zijn bewoners een hedendaagse verzorging wil aanbieden in een huiselijke en familiale sfeer.

Zowel valide, semi-valide , zwaarzorgbehoeftigde als dementerende bejaarden vinden bij ons een passende woon- en leefomgeving. Ook echtparen kunnen in het verzorgingstehuis worden opgenomen. Het rusthuis telt verschillende kamertypes.

In het rust- en verzorgingstehuis ontvangen alle bewoners zorg aangepast aan de persoonlijke wensen en behoeften. In de dienstverlening zijn naast de hygiënische en verpleegkundige zorg ook alle maaltijden en het onderhoud van de kamer inbegrepen.

Dagprijs

De dagprijs is afhankelijk van het kamertype:

 • eenpersoonskamer met toilet € 40,49 per persoon
 • eenpersoonskamer zonder toilet € 36,55 per persoon
 • meerpersoonskamer € 36,55 per persoon
 • appartement voor één persoon € 49,95 per persoon
 • appartement voor twee personen € 75,69 voor 2 personen

Aangerekend als bijkomende kost:

 • Abonnementskosten telefonie en internet
 • Supplementaire voedingsproducten verstrekt buiten de maaltijden op individuele vraag van de bewoner
 • Specifieke animatie-, recreatie en therapeutische activiteiten georganiseerd door de voorziening
 • Dranken buiten de maatlijden die op individuele vraag van de bewoner verstrekt worden (uitgezonderd drinkwater, plat of spuitwater)
 • Lichte en dadelijk opneembare voedingsstoffen (enterale voeding, voedingssupplementenm speciale maaltijden ter vervanging van de normale maaltijden, ...) ten belope van de meerkost ten opzichte van de gewone maaltijd.

Aangerekend als voorschot ten gunste van derden:

 • Kosten voor het onderhoud (wassen en stomerij) en herstel van het persoonlijk linnen
 • Honoraria van externe verstrekkers van zorg die opgenomen zijn in de nomenclatuur van het RIZIV voor zover ze niet inbegrepen zijn in de zorgfortaits die de voorziening voor de individuele bewoner ontvangt (erelonen dokters, ziekenhuiskosten, paramedische verstrekking, ...)
 • Kosten van medische en andere farmaceutische verstrekkingen
 • Vervoerskosten die verband houden met de gezondheidstoestand van de bewoner
 • Kosten voor hulpmiddelen zoals hoorapparaat, bril, tandprothesen, rolstoel, krukken, looprek, ... voor het gedeelte dat niet gedekt wordt door de ziekteverzekering of dat niet onder de toepassing valt van de overeenkomst tussen de voorziening en de verzekeringsinstelling.
 • Individuele bijdragen voor het ziekenfonds en hospitalisatieverzekering
 • Verzorgingsmateriaal dat niet gedekt is door de RIZIV-forfaits
 • Vergoeding voor de geleverder diensten zoals pedicure, manicure, esthetische verzorging
 • Persoonlijke toiletartikelen aangekocht door de verzorging op uitdrukkelijke vraag van de bewoner
 • Alle persoonlijke aankopen op individuele en/of uitdrukkelijke vraag van de bewoner of zijn vertegenwoordiger
 • Alle kosten die verband houden met het overlijden.

De dagprijs wordt geïndexeerd.

     

Dienstenaanbod

Kortverblijf

De vzw Seniorenzorg H. Familie biedt de kans aan bejaarden om een korte periode in het verzorgingstehuis te verblijven. Kortverblijf heeft als doelstelling de thuiszorg tijdelijk te vervangen.

Van deze mogelijkheid kan gebruik gemaakt worden wanneer de verzorgende partner of familie met vakantie is of om een andere reden tijdelijk niet voor de zorg kan instaan voor de hulpbehoevende senior. Na de afgesproken periode van (kort)verblijf keert de bejaarde terug naar de thuissituatie.

Momenteel beschikt de vzw Seniorenzorg H. Familie over één kamer kortverblijf.

Dagprijs
 • eenpersoonskamer met toilet €40,90

     

Dienstenaanbod

Het serviceflatgebouw In 't Dammeke (PE 1783)

Een serviceflat is een vorm van zelfstandig én beschermd wonen. Het serviceflatgebouw staat dan ook afzonderlijk van het rust- en verzorgingstehuis. Wel is er een directe verbinding tussen de twee gebouwen.

De flat biedt alle hedendaags comfort. De bewoner van een serviceflat is nog in hoge mate zelfstandig en zelfredzaam. Voor eventuele hulp kan de bewoner beroep doen op de diensten van thuisverpleging en van de klassieke thuiszorgdiensten.

Voor noodsituaties beschikt de flatbewoner over een belsysteem waarbij hulp uit het rust- en verzorgingstehuis kan worden opgeroepen.

Indien de bewoner niet meer zonder constant toezicht of frequente hulp kan functioneren in zijn flat, moet in onderling overleg een overstap naar het verzorgingstehuis besproken worden.

Het serviceflatgebouw “In ’t Dammeke” telt momenteel 27 comfortabele flats voor valide 60-plussers.

Dagprijs
 • serviceflat € 18,22 per dag

Inbegrepen in de dagprijs

 • huur van de flat
 • gebruik en onderhoud van de gemeenschappelijke ruimten
 • aansluiting van de nutsvoorzieningen
 • verzekering bij brand-, storm- en waterschade
 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid
 • 24-uren permanentie
 • administratieve en technische ondersteuning
 • coördinatie van de thuiszorg

Niet inbegrepen in de dagprijs

 • aansluitings- en gebruikskosten van de telefoon
 • verbruik van energie en water
 • onderhoud van de eigen flat
 • uw persoonlijke bijdrage voor de thuiszorgdiensten

     

 Bereken route

Reviews

  Geen reviews | Schrijf review